Lekarze chcą utworzenia zawodu asystenta lekarza

Medexpress

Opublikowano 24 kwietnia 2019, 12:44

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 24 kwietnia 2019, 12:44

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła stanowisko w sprawie utworzenia zawodu asystenta lekarza.

Inicjatywa utworzenia zawodu asystenta lekarza zrodziła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – pomysłodawcą przeniesienia na grunt polski zawodu, który z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach na świecie, jest dr hab. n. med. Michał Zembala. Inicjatywę poparła ORL w Katowicach.

Głównym celem ma być usprawnienie pracy lekarzy i tym samym zapewnienie jeszcze lepszej opieki pacjentom.

ŚIL wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznych w Katowicach podejmie dalsze działania zmierzające do utworzenia kolejnej grupy zawodowej na polskim rynku pracy, wchodzącej w skład białego personelu – czyli pracowników ochronny zdrowia mających wykształcenie medyczne.

- Średnia wieku lekarzy w wielu specjalizacjach to ok. 60 lat. Biorąc pod uwagę niekorzystne zjawisko demograficznie oraz leżące po stronie uczelni wyższych ograniczone możliwości kształcenia nowych kadr lekarskich – to wypadkową będzie jeszcze bardziej dramatyczny niedobór lekarzy. Wydaje się koniecznością stworzenie nowego zawodu asystenta lekarza. Istotnym jest przygotowanie programu edukacyjnego, umożliwiającego pozyskanie niezbędnych podstaw wiedzy medycznej, dokładnego programu kształcenia podyplomowego oraz stworzenie katalogu procedur i czynności medycznych, które będą leżały w kompetencji asystentów. Na zatrudnienie adeptów nowego zawodu liczyć będą, przede wszystkim, szpitale, a w szczególności oddziały zabiegowe. Biorąc czynny udział w procesie terapeutyczno-leczniczym, asystenci będą mogli odciążać lekarzy, czyniąc ich pracę bardziej efektywną i zwiększając dostępność lekarza dla pacjentów.” – mówi prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban.

- Śląska Izba Lekarska chce współuczestniczyć w określaniu wymienionych założeń, a w przyszłości zajmować się prowadzeniem rejestru asystentów na podobieństwo rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz uczestniczyć czynnie w kreowaniu i prowadzeniu szkolenia podyplomowego. Izba Lekarska powinna być gwarantem jak najlepszego wykonywania przez asystentów swojego zawodu. Wydaje się, że tylko zintegrowane działania i pełna współpraca wszystkich zainteresowanych mogą zakończyć się sukcesem.” – dodaje prezes Urban.

Źródło: Śląska Izba Lekarska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Śląska Izba Lekarska / asystent lekarza
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31