Lekarze chcą zmian w leczeniu bólu

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020, 11:48

nil
Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020, 11:48

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło szereg uwag do projektu.

W ocenie NRL przepisy rozporządzenia powinny precyzyjnie określać, kiedy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych zobowiązany jest do zastosowania projektowanego standardu, w tym do sporządzenia karty oceny natężenia bólu. Przepisy § 1 i 5 nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, w jakich sytuacjach obowiązki te powstaną.

Dodatkowym argumentem jest fakt, że zaproponowany wzór karty natężenia bólu jest dostosowany przede wszystkim do leczenia bólu przewlekłego, a np. w codziennej praktyce paliatywnej raczej nie będzie wykorzystywany.

NRL proponuje także rozważenie usunięcia przepisu definiującego skale stosowane do pomiaru natężenia bólu. Tym samym sposób opisu natężenia bólu zostałby pozostawiony decyzji lekarza i mógłby pełniej uwzględniać indywidualne cechy pacjenta, w tym jego wiek, schorzenia i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.


Właściwe wydaje się uzupełnienie standardu organizacyjnego leczenia bólu o wskazanie sugerowanych terminów wizyt kontrolnych w celu monitorowania skuteczności leczenia bólu.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ból / nil / leczenie bólu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31