Lekarze o podwyżkach dla pielęgniarek

Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2016, 08:04

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2016, 08:04

Porozumienie Zielonogórskie domaga się wyjaśnień

- Niedopuszczalne i wręcz bulwersujące jest, by świadczeniodawca z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (…) nie przekazał środków otrzymanych na podwyżki dla pielęgniarek - pisze prezes Porozumienia Zielonogórskiego w piśmie do przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie poprosił o wskazanie konkretnych przykładów takiego postępowania i deklarował interwencję.

Pielęgniarki zarzucają, że poradnie rodzinne nie wypłaciły wszystkim pielęgniarkom podwyżek, należnych im od stycznia b.r., pomimo że pieniądze na ten cel otrzymały.

Dlatego Porozumienie Zielonogórskie poinformowało przewodniczącą OZZPiP Lucynę Dargiewicz, że ze zrozumieniem przyjmuje oburzenie na opisaną sytuację, podkreślając, że jest ona nie tylko niezgodna z prawem, ale i nieetyczna. Prosi w związku z tym o przekazanie danych świadczeniodawców POZ, którzy w taki sposób naruszają przepisy prawa. PZ zapewnia, że podejmie interwencję, szczególnie jeśli taka sytuacja dotyczyłaby podmiotów zrzeszonych w Federacji.

Przypomnijmy, że to właśnie Porozumienie Zielonogórskie jako jedyna organizacja lekarska, upomniała się o podwyżki dla pielęgniarek i położnych POZ, które w pierwszej wersji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (podpisanego 8 września ub. r.) zostały pominięte. Dopiero po interwencji PZ minister zmienił rozporządzenie (14 października ub.r.), uwzględniając tę grupę – ale nadal nie przewidziano podwyżek dla pielęgniarek praktyki. Porozumienie Zielonogórskie interweniowało ponownie, jednoznacznie sprzeciwiając się nierównemu traktowaniu pielęgniarek i położnych.

- Zgadzam się, iż brak finansowania przez świadczeniodawcę podwyżek dla pielęgniarek to działanie nie tylko niezgodne z literą prawa, ale i nieetyczne. Mam również nadzieję, że tylko hipotetyczne. Celem OZZPiP jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i płacy wszystkim pielęgniarkom i położnym, niezależnie od objęcia ich skutkami rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o co niejednokrotnie występowałam i występuję do Ministerstwa Zdrowia - napisała w odpowiedzi przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie/OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / Federacja Porozumienie Zielonogórskie / podwyzki / poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31