Lekarze o szczepionkach przeciw grypie: Nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem naszych pacjentów!

494388781
Thinkstock/GettyImages
Przepisy są sprzeczne.
Medexpress 2018-09-26 13:16

Decyzją ministra zdrowia pacjenci powyżej 65 roku życia mają zagwarantowaną refundację w wysokości 50 procent na zalecaną szczepionkę przeciwko grypie.

Lekarze skupieni wokół PPOZ mają wątpliwości. Chodzi o sprzeczne przepisy. Z jednej strony szczepionka jest refundowana na receptę, a jednocześnie Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach rygorystycznie nakazuje nadzór profesjonalisty nad zachowaniem łańcuch chłodniczego.

- Nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem naszych pacjentów, co potwierdza również stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w przekazanym piśmie… Lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie zwrócili się z pismem do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym domagają się uregulowań prawnych dotyczących stosowania refundowanych szczepień przeciwko grypie dla pacjentów 65 plus, o co również już wystąpił GIS. Wskazują w nim na ryzyko związane z niezachowaniem łańcucha chłodniczego, a jednocześnie wynikającą z tego sprzeczność prawną. – Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia szczepionka jest refundowana na receptę, a jednocześnie Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach rygorystycznie nakazuje nadzór profesjonalisty nad zachowaniem łańcuch chłodniczego, czyli szczepionka noszona bez nadzoru temperatury mija się z obowiązującym prawem, a tym samym bezpieczeństwem dla pacjenta… Do czasu wprowadzenia konkretnych zasad placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą szczepić pacjentów żadną przyniesioną w ręku szczepionką – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

- Popieramy takie rozwiązanie jak refundowanie szczepionek przeciw grypie, czekamy na nie od lat , … czekamy na dalsze np. u dzieci do 6 roku życia , ale jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni taką postawą Ministra, który wręcz uniemożliwił nam jej bezpieczne stosowanie. Szczepionka jest produktem szczególnym i musi być przechowywana i transportowana pod nadzorem - tylko w temperaturze między 2 a 8 stopni C. Noszenie szczepionki bez nadzoru temperatury czyli przerwany tzw. łańcuch chłodniczy określony w przepisach prawa farmaceutycznego, to zagrożenie dla pacjenta, co wskazuje również w piśmie Główny Inspektor Sanitarny, a my zgłaszamy to od tygodni - mówią lekarze PPOZ.

Lekarze PPOZ zwrócili się do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych celem zapobieżenia powyższym problemom, co w ich ocenie jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów i całego systemu zdrowia.

Swoje uwagi przekazali ministrowi zdrowia i prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia już 17 sierpnia, kolejne 30 sierpnia, a obecnie przekazują ponownie swoje stanowisko wraz ze stanowiskiem GIS , który wskazuje wprost możliwe rozwiązania prawne, konieczne do pilnego wprowadzenia …

- Zastosowanie refundowanej szczepionki przeciwko grypie jest wielkim krokiem naprzód w walce z grypą, ale nadzór chłodniczy nad szczepionką jest gwarantem bezpieczeństwa dla pacjenta i placówek wykonujących szczepienia, wynikającym wprost z obowiązującego prawa i zaleceń medycznych. Dlatego dziwi stanowisko Ministra Zdrowia, który wprowadza refundacje szczepionki, nie stwarzając jednak warunków do jej bezpiecznego stosowania, jednocześnie milcząc i nie odpowiadając na kierowane od tygodni pisma i wnioski w tej sprawie … A może tak ma być i szczepionki refundowane niby są, a my jednak mamy nie szczepić? - pytają lekarze PPOZ.

PDF

Zobacz także