Lekarze rodzinni: obecne działania cofają system ochrony zdrowia o kilkadziesiąt lat

Medexpress

Opublikowano 12 sierpnia 2022, 11:31

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 12 sierpnia 2022, 11:31

W opinii specjalistów medycyny rodzinnej rosnące wciąż oczekiwania decydentów, nakładanie dodatkowych zadań wobec znaczących ograniczeń dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalnej, a także kolejne wyzwania zdrowotne związane z epidemią COVID-19 wymagają zrewidowania podziału środków finansowych. Publicznie wygłaszane deklaracje o zasadniczej roli POZ w systemie ochrony zdrowia nie znajdują odzwierciedlenia we właściwym finansowaniu. Problem ten jest szczególnie wyraźny, uwzględniając podwyżki zaplanowane w innych częściach tegoż systemu.

Wdrożenie Rekomendacji nr 65/2022 oznacza pogłębienie niedofinansowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz sukcesywne zadłużanie podmiotów leczniczych, prowadzące do ich likwidacji. W takich okolicznościach zapaść funkcjonowania „podstawy” systemu ochrony zdrowia jest realnym zagrożeniem. Może dojść do niej w ciągu kilku najbliższych lat.

Jak podkreśla Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, przedmiotowa Rekomendacja nr 65/2022 stoi w jawnej sprzeczności z deklaracją wzmacniania POZ, zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz UNICEF i podpisaną w Astanie w październiku 2018 roku. Polska, obok 180 innych krajów, jest sygnatariuszem dokumentu, który określa działania decydentów w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej jak poniżej:
„Podstawowa opieka zdrowotna i służba zdrowia będą wysokiej jakości, bezpieczne, wszechstronne, zintegrowane, dostępne geograficznie i finansowo dla każdego i wszędzie, a usługi zdrowotne będą świadczone z troską, szacunkiem i uznaniem godności pacjenta przez pracowników służby zdrowia, którzy są dobrze wykształceni, posiadają odpowiednie umiejętności, są zmotywowani i zaangażowani.
Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie POZ to najbardziej kompletne, wydajne i skuteczne podejście do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli, a także dobrobytu społecznego. POZ w zrównoważonym systemie opieki zdrowotnej stanowi fundament dla prawidłowego funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i osiągnięcia celów zdrowotnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z zadowoleniem przyjmujemy zwołanie w 2019 r. posiedzenia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego wzywa niniejsza Deklaracja. Każdy z nas będzie dążył do wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby wszyscy mieli równy dostęp do wysokiej jakości, wydajnej opieki zdrowotnej, w poczuciu, że korzystanie z usług zdrowotnych nie narazi ich na trudności finansowe.” (Deklaracja z Astany, 2018)
Dlatego KLRwP apeluje o zrewidowanie podziału środków finansowych w systemie ochrony zdrowia w taki sposób, by podstawowa opieka zdrowotna mogła nadal z sukcesem realizować postawione przed nią zadania. Udział POZ w wysokości 20% w budżecie przeznaczonym na świadczenia zdrowotne nadal pozostaje niezrealizowanym celem, a obecne działania cofają system ochrony zdrowia o kilkadziesiąt lat.

Źródło: KLRwP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / lekarze rodzinni / Kolegium Lekarzy Rodzinnych / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28