Leki 75 plus: konieczne są wytyczne dla seniorów

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2016, 09:11

two-old-farts Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2016, 09:11

- Seniorzy nie przy każdym schorzeniu otrzymają lek z refundacją – mówi Marek Twardowski, wiceprezes PZ. - Warto doprecyzować kto i w jakim przypadku może otrzymać receptę na bezpłatne leki.

12 sierpnia Porozumienie Zielonogórskie na spotkaniu w resorcie zdrowia, wnioskowało o przygotowanie komunikatów dotyczących leków 75+, m.in. dla lekarzy POZ oraz pacjentów. 23 sierpnia na stronie Ministerstwa Zdrowia zostały opublikowane komunikaty dla pracowników POZ, farmaceutów oraz lekarzy specjalistów.

Minister zdrowia wydał już komunikat dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+.

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Resort zdrowia przypomina, że recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:

uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.
Co zrobić, gdy nie ma lekarza POZ, który opiekuje się na co dzień seniorem?
Recepty na bezpłatne leki mogą być wystawiane seniorom przez uprawnionych lekarzy POZ, którzy udzielają świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej u danego świadczeniodawcy. To oznacza, że uprawniony lekarz POZ może wystawić taką receptę seniorowi spoza swojej listy aktywnej, jeżeli jest on pacjentem innego lekarza POZ zatrudnionego albo wykonującego zawód u tego samego świadczeniodawcy.

Jak prawidłowo wypisać receptę na bezpłatne leki
Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” należy wpisać symbol S. W przypadku zbiegu uprawnienia S z innym uprawnieniem dodatkowym należy wpisać oba kody uprawnień. W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

W jakich wskazaniach przysługują bezpłatne leki
Przysługują one uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Jakie są zasady realizacji recept na bezpłatne leki
Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli:

leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie;
w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie/mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

porozumienie zielonogórskie / bezpłatne leki dla seniorów / leki 75+
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31