Lepsze rezultaty leczenia SM

98412502
Fot. Thinkstock/Getty
Dane, które zebrano w codziennej praktyce, potwierdzają wysoką skuteczność wiodących leków u nowo zdiagnozowanych pacjentów oraz u osób, u których dopiero dokonano zmiany leczenia.
Medexpress 2017-05-10 13:31

Firma Biogen przedstawiła dane, które pokazują, że leczenie za pomocą wiodących leków stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego na wczesnym etapie choroby może poprawić wyniki uzyskiwane przez osoby żyjące z rzutowymi postaciami SM. Te dane zaprezentowano na 69 corocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Neurologii (American Academy of Neurology) w Bostonie.

Nowe dane dotyczące fumaranu dimetylu i natalizumabu zebrane w codziennej praktyce, które przedstawiono podczas spotkania w Bostonie, podkreślają znaczenie wdrożenia skutecznej terapii na wczesnym etapie choroby - mówi dr Kate Dawson, wiceprezes ds. medycznych w firmie Biogen. Rozpoczęcie leczenia we właściwym czasie i w odpowiednim momencie może pomóc złagodzić uszkodzenia wywoływane przez SM i opóźnić wystąpienie długotrwałej niepełnosprawności ruchowej u osób z tą chorobą.

Fumaran dimetylu jest najczęściej przepisywanym lekiem na SM na świecie. Porównanie danych uzyskanych w codziennej praktyce dostarcza dodatkowych dowodów wskazujących na wysoką skuteczność leku w odniesieniu do innych leków doustnych stosowanych zarówno u pacjentów, którzy dopiero rozpoczęli leczenie jak i u tych, których wcześniej poddano terapii modyfikującej przebieg choroby. Badacze korzystali z danych pochodzących z roszczeń ubezpieczeniowych w celu porównania czasu do kolejnego rzutu choroby u pacjentów rozpoczynających leczenie za pomocą leku fumaran dimetylu. Uzyskane wyniki pokazują, że fumaran dimetylu ogranicza ryzyko kolejnego rzutu o 30 procent u nowo zdiagnozowanych pacjentów oraz osób, które wcześniej otrzymywały inny lek.
Leczenie za pomocą leku natalizumab jest jedyną celowaną terapią o wysokiej skuteczności stosowaną u pacjentów z SM opartą na ponad 10 letnim doświadczeniu klinicznym. Nowe dane z Programu Obserwacyjnego Natalizumabu (TOP) dodatkowo potwierdzają udowodnioną skuteczność leku i wykazują, że wczesne i nieprzerwane leczenie prowadzi do uzyskiwania lepszych rezultatów klinicznych.
Analiza w podgrupach TOP stanowi porównanie rezultatów uzyskiwanych u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni i zaczęli przyjmować lek natalizumab w krótkim czasie po wystąpieniu objawów SM z wynikami osób, które rozpoczęły leczenie za pomocą leku natalizumab dopiero po pewnym czasie od pojawienia się objawów. Oceniano wskaźnik rzutów w skali roku oraz pogłębianie lub zmniejszanie się niepełnosprawności ruchowej, które mierzono w Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej (Expanded Disability Status Scale, EDSS). Wyniki pokazują, że prawdopodobieństwo zmniejszenia się niepełnosprawności w ciągu trzech lat było znacznie wyższe u pacjentów leczonych lekiem natalizumab w ciągu jednego roku od pojawienia się objawów SM(49,3%), niż u osób, które były leczone w okresie pomiędzy rokiem a pięcioma latami (38,1%) lub po upływie ponad pięciu lat (26,3%) od wystąpienia objawów.

źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także