Blogosfera Medexpressu

Leszek Borkowski: Cukrzyca typu 2 – SGLT2 – komunikat bezpieczeństwa


Dr Leszek Borkowski 2019-01-25 08:42

Poniżej komunikat z 21 stycznia 2019 dotyczący chorych stosujących w leczeniu cukrzycy typu 2 inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego / ang Sodium-Glucose-CoTransporter 2, SGLT2 / - popularne flozyny, takie jak: Ebymect, Edistride, Forxiga, Glyxambi, Invokana, Jardiance, Qtern, Segluromet, Steglatro, Steglujan, Synjardy, Vokanamet, Xigduo, zawierające jako substancje czynne : dapagliflozynę, empagliflozynę, ertugliflozynę, kanagliflozynę.

EMA/URPL/podmioty odpowiedzialne informują:

a/ po wprowadzeniu do obrotu inhibitorów SGLT2 odnotowano przypadki martwiczego zapalenia powięzi krocza czyli zgorzeli Fourniera.

b/ metformina z flozynami nie są zalecane do równoczesnego podawania dla pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 z ciężkim zaburzeniami czynności nerek.

Zgorzel Fourniera to rzadka, ale ciężka i potencjalnie zagrażająca życiu infekcja.

Zgorzel Fourniera występuje zazwyczaj wyłącznie u mężczyzn.

Odnotowano jednak przypadki zgorzeli Fourniera u kobiet w związku ze stosowaniem inhibitorów SGLT2.

W przypadku podejrzenia zgorzeli Fourniera, należy przerwać stosowanie inhibitora SGLT2 oraz rozpocząć niezwłocznie leczenie: chirurgicznie poprzez oczyszczenie rany i podanie antybiotyku.

/ autor informacji proponuje rozważyć stosowanie domięśniowe benzylopenicyliny benzatynowej 1 200 000 j.m. ampułki we wskazaniu przewlekły stan zapalny tkanek. Antybiotyk jest refundowany ze środków publicznych w ramach importu indywidualnego leku. Roczny koszt terapii na jednego pacjenta nie powinien przekroczyć 400 zł. Najtaniej benzylopenicylinę benzatynową można kupić i sprowadzić z Rumunii.

Pacjentów przejmujących SGLT2 należy poinformować, aby niezwłocznie zwrócili się do lekarza w przypadku wystąpienia nasilonego bólu, tkliwości, rumienia lub obrzęku w okolicy narządów płciowych lub krocza w połączeniu z gorączką i złym samopoczuciem.

Przypomnienie - w starszym komunikacie EMA 52124/2016 z 28 stycznia 2016 r pojawiło się przeciwwskazanie do stosowania metforminy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek / GFR poniżej 30 ml/min. Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej nagromadzeniem się kwasu mlekowego we krwi jest aktualne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przyjmujących metforminę. Odwodnienie w następstwie nasilonych wymiotów, biegunki, gorączki, ekspozycji na wysokie temperatury, obniżonej podaży ilości przyswajanych płynów zwiększają istotnie ryzyko powstania kwasicy mleczanowej.

Nie rekomenduje się stosowania metforminy z SGLT2 / flozynami / u pacjentów z cukrzycą typu 2 z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Do produktów SGLT2 zawierających poza flozynami także metforminę zaliczamy:

Depagliflozyna /metformina, nazwy handlowe: Ebymect, Xigduo.

Kanagliflozyna / metformina, nazwa handlowa: Vokanamed.

Empagliflozyna / metformina, nazwa handlowa: Synjardy.

Ertugliflozyna / metformina, nazwa handlowa: Segluromet.

PDF

Zobacz także