Leszek Borkowski

List otwarty do dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki, wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 16 sierpnia 2021, 13:18

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 16 sierpnia 2021, 13:18

A/ Nauka

 • Rozpuszczanie leku / rekonstytucja /- to jedna czynność.
 • Rozcieńczanie rozpuszczonego leku - to druga czynność. Rozcieńczanie ampułek robimy tuż przed podaniem ich we wlewie.
 • Podawanie równoczesne z innymi roztworami - to trzecia czynność.
 • W zależności od drogi podania roztworu produktu leczniczego może zachodzić konieczność stosowania różnych rozpuszczalników.
 • Przestrzeganie zaleceń szybkości podawania roztworu pacjentowi wpływa na efektywność terapeutyczną i mogące się pojawiać działania niepożądane.
 • Nigdy nie wykorzystujemy resztek płynu infuzyjnego w innym czasie dla innego pacjenta. Nie wykorzystany roztwór infuzyjny należy wyrzucić i nie należy przechowywać go do późniejszego użycia.
 • Płyny infuzyjne oraz ich roztwory są aseptyczne, ale nie konserwowane lub aseptyczne i konserwowane.
 • Rozcieńczanie roztworów iniekcyjnych aseptycznych ale nie konserwowanych należy wykonywać w warunkach aseptycznych niezwłocznie po otwarciu ampułki.
 • Opakowania po płynach infuzyjnych zawsze utylizujemy nie zostawiając ich do ponownego zastosowania.
 • Płyny infuzyjne stosujemy zaraz po otwarciu opakowania jałowego. Wlewy przygotowujemy zawsze zgodnie z zasadami aseptyki. Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.
 • Z mikrobiologicznego punktu widzenia, każdy produkt leczniczy do iniekcji powinien zostać zużyty natychmiast po rozpuszczeniu. W przeciwnym razie, za czas i warunki przechowywania do momentu użycia odpowiada osoba podająca preparat. Przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.
 • Sposoby wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych do jałowego worka z gotowym płynem infuzyjnym wymagają zawsze sprawdzenia zgodności substancji dodatkowych zarówno z roztworem, jak i z workiem.
 • W celu zmniejszenia objawów grypopodobnych u pacjenta związanych ze stosowaniem konkretnego leku iniekcyjnego zaleca się podanie przeciwgorączkowego leku przeciwbólowego /np.: kwas acetylosalicylowy lub paracetamol / przed wykonaniem wstrzyknięcia i dodatkowo 24 godziny po każdym wstrzyknięciu.

B/ Praktyka

Jeżeli jest zgodność z nauką, czyli punktem A, to dlaczego w rozliczaniu przez NFZ programów lekowych jest inaczej.

Z wyrazami szacunku,
pacjent – Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / Małgorzata Gałązka-Sobotka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31