Lista organizacji obywatelskich działających na rzecz zdrowia psychicznego

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-10-20 16:36

Rzecznik Praw Pacjenta przygotował ogólnopolskie zestawienie fundacji oraz stowarzyszeń wspierających pacjentów w kryzysie psychicznym. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do kontaktu zarówno pacjentów jak i ich osoby bliskie.

- „Doświadczenie kryzysu psychicznego dotyka zazwyczaj nie tylko samego pacjenta, ale także jego rodziny i osób mu bliskich. Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zapytania, gdzie szukać pomocy psychiatrycznej. Oczywistym miejscem, gdzie taka pomoc jest udzielana są poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, oddziały dzienne psychiatryczne oraz oddziały całodobowe. Bardzo ważną rolę pełnią także organizacje działające na rzecz zdrowia psychicznego. Często można spotkać tam nie tylko psychologów czy terapeutów, ale także osoby, które same przechodzą lub przechodziły proces zdrowienia i chcą podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Czas pandemii koronawirusa jest okresem, gdy wsparcie psychiczne jest bardzo potrzebne każdej osobie. Dlatego też zachęcam Państwa do skorzystania z poniższej listy i kontaktu ze stowarzyszeniami oraz fundacjami.” - mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów jest bardzo ważna dla Rzecznika Praw Pacjenta. Dzięki niej na początku roku powołał on Radę Organizacji Pacjentów, w ramach której utworzono m.in. Zespół ds. Psychiatrii i Neurologii. Zespoły powołane do Rady na bieżąco wymieniają się z Rzecznikiem informacjami na temat potrzeb pacjentów i podejmują działania mające na celu polepszenie ich sytuacji.

Ustawa z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

Niemniej w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć także stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Dlatego jeśli byliby Państwo zainteresowani dołączeniem do Rady Organizacji Pacjentów zapraszamy do kontaktu z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji na temat dotychczasowej współpracy Rzecznika Praw Pacjenta z organizacjami pozarządowymi można znaleźć w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/rpp/spotkanie-z-organizacjami-pozarzadowymi-u-rzecznika-na-mlynarskiej
https://www.gov.pl/web/rpp/pierwsze-spotkanie-rady-organizacji-pacjentow
https://www.gov.pl/web/rpp/pierwsze-posiedzenie-rady-organizacji-pacjentow-przy-rzeczniku-praw-pacjenta
https://www.gov.pl/web/rpp/ii-spotkanie-rady-organizacji-pacjentow-przy-rzeczniku-praw-pacjenta

Więcej TU

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także