Łódzki NFZ przyznał kontrakty na kardiologię interwencyjną

Fot. Thinkstock / Getty Images
Które placówki, spoza sieci, dostały kontrakt?
Alicja Dusza 2017-09-18 08:40

W sierpniu łódzki NFZ ogłosił konkursy ofert na świadczenia realizowane w trybie hospitalizacji pełnej w tych zakresach, które nie zostały zakwalifikowane do sieci szpitali, a dotąd realizowane były przez szpitale w sieci bądź te, które nie znalazły się w sieci. Konkursy na świadczenia kardiologiczne, w tym leczenie ostrego zawału serca, ogłoszono po analizie dostępności do świadczeń w tym zakresie realizowanych przez szpitale w ramach PSZ, zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych, wytycznymi PTK oraz biorąc pod uwagę czas dotarcia zespołów RTM do pracowni hemodynamiki.

W wyniku rozstrzygniętych konkursów ŁOW NFZ, w zakresie kardiologii interwencyjnej, ŁOW NFZ podpisze dodatkowo, poza umowami ze szpitalami w sieci, 6 umów.
Umowy z poszczególnymi placówkami, które zapewnią opiekę pacjentom z poszczególnych grup powiatów, zostaną od 1 października do 30.6.2021 r. podpisane z:
• American Heart of Poland
• Scanmed Kardiologia
• Nafis SA

Źródło: łódzi NFZ

PDF

Zobacz także