Regiony

Lubelskie: Realizacja programów polityki zdrowotnej - podsumowanie

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2022, 12:43

101410400
Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2022, 12:43

- Programy polityki zdrowotnej pozwalają mieszkańcom naszego regionu na szybsze zdiagnozowanie problemu oraz walkę z chorobą, co znacznie wpływa na poprawę ich kondycji zdrowotnej. Dlatego od lat stawiamy na profilaktykę - mówi marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Samorząd Województwa Lubelskiego w 2021 roku sfinansował programy polityki zdrowotnej w zakresie:

• Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim (dla dorosłych 65+) - 99 180,00 zł.

Koordynatorem programu na terenie województwa lubelskiego było Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. W programie uczestniczyły przychodnie partnerskie POZ z terenu województwa, które zadeklarowały chęć przystąpienia do realizacji programu. Za cel postawiono sobie dotarcie z profilaktyką zakażeń pneumokoków do grupy docelowej, czyli populacji osób w wieku powyżej 65. roku życia, które nie były zaszczepione szczepionką przeciwko pneumokokom ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka. Łącznie umowa obejmowała nieodpłatne zaszczepienie 342 osób.

• Zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy - 152 400,00 zł.

W programie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie wzięło udział 381 osób. W grupie badawczej znaleźli się pełnoletni mieszkańcy województwa (od 18 do 77 roku życia), u których na etapie badania lekarskiego został zidentyfikowany problem zdrowotny dotyczący zespołów bólowych kręgosłupa. W projekcie mogli brać udział wszyscy mieszkańcy województwa lubelskiego: bezrobotni, renciści, emeryci, studenci i osoby pracujące.

Na dolegliwości bólowe kręgosłupa podczas programu uskarżali się wszyscy uczestnicy. Potwierdza to szerokie rozpowszechnienie tego schorzenia w populacji. W przypadku ponad 76% uczestników przyczyną występowania bólu kręgosłupa były schorzenia somatyczne stwierdzone podczas kwalifikacyjnego badania lekarskiego. U blisko 24% osób ból nie miał podłoża somatycznego, co pozwoliło stwierdzić, że przyczyniły się do tego nieprawidłowe zachowania zdrowotne (siedzący tryb życia czy niewłaściwe zachowania w pracy, tj. nieznajomość zasad ergonomii itp.).

• Profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego - 105 417,00 zł.

Program został zrealizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, a swoimi działaniami obejmował populację pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego – zarówno pracujących, uczących się, jak i emerytów, rencistów czy bezrobotnych. Łącznie wzięły w nim udział 1802 osoby w wieku od 18 do 88 lat.

W ramach I etapu realizowano działania edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowotworów skóry (szczególnie czerniaka), czynników ryzyka (w tym promieniowania UV), niepokojących objawów i podkreślenia roli samoobserwacji. W II etapie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z badania dermatologicznego z dermatoskopową oceną znamion. W ramach badania każdy uczestnik miał wykonywaną dermatoskopię, tj. nieinwazyjne badanie mikroskopowe powierzchni skóry. W wyniku przeprowadzonych badań w 44 przypadkach zaistniało podejrzenie czerniaka (2,44%), u 10 osób zaistniało podejrzenie innych nowotworów złośliwych skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego.

Podsumowanie

Programy profilaktyki zdrowotnej oraz działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia odniosły zamierzony skutek, ponieważ:

• wzbogaciły wiedzę prozdrowotną uczestników poprzez realizację w każdym programie działań edukacyjno-informacyjnych,

• działania przeprowadzane w ramach programów przyczyniły się do zwiększenia motywacji do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia jego uczestników, co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jakości ich życia,

• wyłoniono z grupy uczestników osoby chore lub ze zwiększonym ryzykiem zachorowania.

Osoby biorące udział w programach, u których wykryto chorobę, zostały skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia, co niejednokrotnie przyczyniło się do uratowania zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia.

Realizacja programów profilaktycznych została pozytywnie oceniona przez uczestników. Osoby te deklarowały, że zdobyta podczas realizacji programów wiedza i umiejętności zastosują w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Przeprowadzone działania znacząco zwiększyły ideę profilaktyki zdrowotnej, co w przyszłości powinno zwiększyć udział mieszkańców województwa w tego typu inicjatywach. Podejmowanie działań zdrowotnych o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i profilaktycznym to najlepsza inwestycja, która przynosi wymierne efekty zdrowotne i zachowuje dobrą jakość zdrowia mieszkańców Lubelskiego. Z finansowego punktu nakłady na profilaktykę i promocję zdrowia są bardziej efektywne niż koszty związane z leczeniem.

Źródło: mat. prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

programy zdrowotne / województwo lubuskie / profilaktyczne programy zdrowotne / zdrowotne programy samorządowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31