Maciej Miłkowski: zrównoważona produkcja substancji czynnych oraz leków w Europie strategicznym priorytetem

Fot. Anna Sincini
12 maja 2020 odbyła się nieformalna Rada Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa lekowego w Europie. Polskę reprezentował Maciej Miłkowski.
Medexpress 2020-05-13 08:21

Ministrowie Zdrowia Unii Europejskiej zebrali się, by ustalić kierunek unijnej Strategii Farmaceutycznej, która będzie opracowywana przez Komisję Europejską w najbliższych miesiącach. Epidemia COVID-19 uwypukliła, jak choroby zakaźne mogą wpływać na bezpieczeństwo zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne w Europie oraz jak bardzo Europa jest zależna od dostawców z państw trzecich w zakresie aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

Wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że „dostęp do leków jest kwestią bezpieczeństwa europejskiego, a także szansą na wzrost gospodarczy w Europie. Dlatego stworzenie zrównoważonej produkcji substancji czynnych oraz leków w Europie musi być strategicznym priorytetem. To kluczowy moment, aby wypracować wspólną strategię, z której z czasem skorzystają wszystkie państwa członkowskie i która zapobiegnie kryzysom związanym z niedoborem leków”.

Państwa członkowskie zaznaczyły, że konieczne jest powiązanie unijnej Strategii Farmaceutycznej z unijną Strategią Przemysłową oraz Europejskim Planem Naprawy Gospodarczej w obszarze zapewnienia dostępności produktów leczniczych. Ważne, aby stworzyć w Europie warunki dla podmiotów gospodarczych podejmujących działania produkcyjne w obszarze leków i substancji aktywnych, ale również zapewnienie wysokiej jakości tych leków. Zdrowie i życie pacjentów musi być w centrum tworzenia strategii, a leki powinny by dostępne dla wszystkich obywateli.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także