Marcin Czech ocenia realizację „Polityki Lekowej Państwa”: trójka z plusem

Halina Pilonis

Opublikowano 15 lipca 2019, 20:07

Halina Pilonis

Opublikowano 15 lipca 2019, 20:07

Strategiczny dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” rząd przyjął we wrześniu 2018 r. Portal mZdrowie.pl poprosił (15 lipca br.) współautora dokumentu prof. Marcina Czecha o ocenę wykonania przyjętych w nim założeń. Z realizacji celów tłumaczyli się wiceministrowie Janusz Cieszyński i Maciej Miłkowski.

Największe porażki – według prof. Czecha - to niewprowadzenie ustawy o zawodzie farmaceuty, brak nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz niewdrożenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Do najważniejszych sukcesów zaliczył rozszerzanie programów lekowych, powołanie Agencji Badań Medycznych, zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w planowaniu i realizacji badań klinicznych i ograniczenie nielegalnego wywozu leków.

Ustawa o zawodzie farmaceuty jeszcze w tym tygodniu

Wiceminister Cieszyński zapowiedział, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zostanie przekazany do konsultacji wewnętrznych jeszcze w tym tygodniu. - To jest bardzo duży dokument zawierający prawie 100 stron przepisów. Wśród nich jest dużo zmieniających dotychczasowe zasady wykonywania zawodu farmaceuty - opowiadał. - Jest w polskim systemie ochrony zdrowia bardziej doniosłe miejsce dla farmaceutów. Za tym musi pójść finansowanie i po uchwaleniu ustawy musi odbyć się dyskusja na ten temat – dodał. Wiceminister Miłkowski wyjaśnił, że projekt ustawy nie precyzuje ani organizacji opieki farmaceutycznej, ani jej finansowania. – Jednym z rozważanych rozwiązań jest udzielanie porad farmaceutycznym tylko pacjentom, którzy mają do tego wskazania. NFZ ma takie dane – wyjaśnił.

Ocena na wyrost

Za realizację założeń Polityki Lekowej w zakresie dostępności refundacyjnej prof. Czech wystawił trójkę. Zdaniem Bogny Cichowkiej-Dumy, dyrektor INFARMY, to zbyt wysoka ocena. – Polityka Lekowa zakłada wzrost wydatków na leki. Tymczasem w 2016 r. na refundację przeznaczono 16,35% całkowitego budżetu na świadczenia, a w planie finansowym NFZ na 2020 r. - 15,25%. Oznacza to, że dynamika wzrostu wydatków refundacyjnych jest niższa niż całkowitego budżetu NFZ o niemal 9 pkt procentowych – wyliczała. Dodała, że Polska przeznacza na refundację leków zaledwie 0,5 PKB, podczas gdy Słowacja 1,5 %. W efekcie na Słowacji wprowadzono trzy razy więcej leków innowacyjnych niż u nas. Wiceminister Miłkowski odparł, że zwiększenie wydatków na leki nie było „twardo” zapisane w Polityce Lekowej. - Na dziś sytuacja jest dobra dla pacjentów. Wchodzą nowe leki, ceny spadają. Choć w przypadku adalimumabu, którego cena spadła o 85%, nie ma wzrostu liczby leczonych pacjentów – poinformował. Beata Ambroziewicz z Fundacji Wygrajmy Zdrowie apelowała o zmianę przepisów ustawy refundacyjnej, które uniemożliwiają wprowadzenie zmian w programie lekowym, ze względu na brak zgody producenta leków obecnych w programie. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich przypomniał, że dostępność do leków na choroby rzadkie jest w Polsce najniższe w Europie.

Ministerstwo zdrowia przeciwne RTR

Wiceminister Cieszyński wbrew temu, co deklarował kilka dni wcześniej na konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski, powiedział, że w tej kadencji Sejmu instrument wsparcia produkcji leków w Polsce, czyli RTR nie zostanie wdrożony. Dodał też, że przygotowany za 184 500 zł przez resort Jadwigi Emilewicz projekt nie znajdzie poparcia w Ministerstwie Zdrowia. - Ze środków na świadczenia zdrowotne nie powinniśmy wspierać inwestycji i budowy fabryk leków – powiedział. - W ubiegłym roku wprowadzono dla wszystkich branż przemysłu preferencje, bo cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Wspierane są firmy, które tworzą dobrze płatne miejsca pracy, inwestują w innowacje, eksportują, więc i producenci leków - dodał. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego odpowiedział, że krajowi producenci nie oczekują dodatkowych pieniędzy. - Chcemy, aby w ramach obowiązujących przepisów ceny naszych leków utrzymać na dotychczasowym poziomie, a nowe wprowadzać z ustawową obniżką o 25% i pozwolić im konkurować na rynku. Jeśli będziemy żądać od krajowych firm chińskich cen, będzie mieli „chińskie problemy”– ostrzegał. Co ciekawe, prof. Czech ocenił wykonanie celu wdrożenia RTR na 55%.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RTR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30