Marek Posobkiewicz: Nie możemy odizolować się od społeczeństwa, ale możemy zaszczepić się

O roli szczepień mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz.
Medexpress 2018-04-23 07:19

Jaka jest rola szczepień ochronnych?

Szczepienia ochronne są wspaniałą okazją zabezpieczenia swojego zdrowia przed chorobami zakaźnymi. Przed chorobami zakaźnymi możemy chronić się poprzez izolację, dezynfekcję, wszelkie działania higieniczne, ale nie możemy odizolować się całkowicie od społeczeństwa. I mając kontakt z innymi, narażeni jesteśmy na zaimportowanie tych patogenów, które ludzie mają w swoich organizmach oraz na skórze, drogach oddechowych. Poprzez zaszczepienie się możemy uzyskać to, że przebywając normalnie w środowisku ludzi chorych jest duża szansa, że nie zachorujemy w ogóle, a jeśli już dojdzie do zachorowania, nie będziemy mieli ciężkich powikłań i po prostu będziemy dalej zdrowo żyć.

Jak groźne są pneumokoki i jakie mogą być konsekwencje zdrowotne związane z zagrożeniem ze strony pneumokoków?

Pneumokoki są bakteriami, które powodują przede wszystkim wiele infekcji dróg oddechowych. One bytują na błonie śluzowej nosogardzieli. Ale po złamaniu bariery mogą się dostać również do krwi. I wtedy mamy do czynienia z inwazyjną chorobą pneumokokowi. Mogą powodować zapalenie ucha, zatok, oskrzeli, płuc, a w najcięższych przypadkach również sepsę oraz zgon.

PDF

Zobacz także