Marek Posobkiewicz pokieruje inspekcją sanitarną MSWiA

Fot. MedExpress TV
Marek Posobkiewicz został Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWIA.
Medexpress 2019-03-13 08:46

Marek Posobkiewcz w latach 2012-2018 był Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Marek Posobkiewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2001 roku zdobył specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2003 roku zdobył specjalizację II stopnia w zakresie wojskowej medycyny morskiej i tropikalnej. Specjalizuje się też w organizacji ochrony zdrowia i medycynie hiperbarycznej. Współpracuje z Medical Radio, ogólnoświatowym systemem radiostacji umożliwiającym świadczenie usług telemedycznych dla załóg statków na morzu. Jest również sędzią Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej, a także tłumaczem z języka niemieckiego. W latach 2009–2012 przewodniczył radzie Polskiej Fundacji Morskiej.

Źródło: wikipedia

PDF

Zobacz także