Mazowsze: jest coraz mniej neonatologów

Renata Furman

Opublikowano 20 czerwca 2018, 12:05

Fot. MedExpress TV
Renata Furman

Opublikowano 20 czerwca 2018, 12:05

Kolejne wyróżnienie dla szpitala im. Świętej Rodziny. Z grona pracujących u Państwa lekarzy został powołany wojewódzki konsultant ds. neonatologii: pani doktor Beata Pawlus. Gratulujemy szpitalowi, placówce. To ważne wyróżnienie dla szpitala. Jaka jest rola konsultanta wojewódzkiego?

Dariusz Malczyk, zastępca dyrektora szpitala im. Św. Rodziny: Cieszymy się, że pani doktor Beata Pawlus z rąk wojewody mazowieckiego odebrała powołanie na konsultanta wojewódzkiego. Jest to wyróżnienie dla pani doktor za dotychczasowe osiągnięcia i pracę. Pani doktor Beata Pawlus od 2005 roku pełni rolę lekarza kierującego, ordynatora oddziału neonatologii w szpitalu specjalistycznym im. Św. Rodziny. Jest to największy oddział w naszym szpitalu. Rocznie pani doktor opiekuje się średnio pięcioma tysiącami nowo narodzonych dzieci, noworodkami i dziećmi przedwcześnie urodzonymi, które leczone są u nas w oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka, a są przyjmowane z innych szpitali. Mówiąc o roli konsultanta wojewódzkiego ds. neonatologii, wspiera on wojewodę w jego codziennych obowiązkach: opiniuje, nadzoruje, wnioskuje o staże specjalizacyjne dla lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Opiniuje także czy dane oddziały, podmioty lecznicze mogą świadczyć usługi w danej dziedzinie medycyny. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie, konsultant wojewódzki ma pod sobą 59 oddziałów noworodkowych i jeden niemowlęcy, jest to około 171 lekarzy, którzy są pod opieką i nadzorem konsultanta wojewódzkiego. Patrząc z perspektywy minionych lat na województwo mazowieckie i narodziny nowych Mazowszan, porównując rok 2015 do roku 2016 nastąpił wzrost o około 2300 dzieci. Czyli, blisko 60 tysięcy dzieci urodziło się w roku 2016 w województwie mazowieckim.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpital im. Św. Rodziny / Beata Pawlus / neonatologia / konsutlant wojewódzki z dziedziny neonatologii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31