MBA w ochronie zdrowia czy niezależne szkolenie menedżerskie? Trwa rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na kolejną już edycję programu MBA w ochronie zdrowia. Poszczególne moduły tego programu słuchacze mogą także realizować jako niezależne szkolenia.
Medexpress 2018-08-21 09:35

Program MBA w ochronie zdrowia jest realizowany na Uczelni Łazarskiego nieustannie od 2010 r. Studia te zostały opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl szkoleń, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Po zrealizowaniu trzech wybranych modułów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz dyplomowego, słuchacz uzyskuje dyplom MBA w ochronie zdrowia.

Słuchacze mogą wybrać specjalistyczne szkolenia z pięciu propozycji:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych,
  • Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.
  • Każdy z modułów specjalistycznych może być także realizowany jako zupełnie niezależne szkolenie menedżerskie. W tym przypadku kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy słuchacz może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami i planami.

Decydując się na dalsze kształcenie, oprócz wyselekcjonowania najodpowiedniejszej oferty dla siebie, z pewnością warto również wybrać właściwy czas na realizację tego wyzwania. Podjęcie studiów podyplomowych wiąże się bowiem nie tylko z wysiłkiem i pracą własną, ale także kosztami. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego dołączyło właśnie do programu pożyczkowego, w ramach którego przyszli słuchacze mają możliwość otrzymania pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty – nawet do 25%. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenia: Prawo ochrony zdrowia oraz Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, od których można także rozpocząć realizowanie pełnego programu MBA.

Uczestnicy szkolenia Prawo ochrony zdrowia uzyskają wiedzę z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych w podmiotach tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie podmiotami leczniczymi. To także interesująca propozycja dla osób reprezentujących instytucje funkcjonujące na rynku ochrony zdrowia, takie jak: płatnik, centrum zdrowia publicznego, wydziały i departamenty zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli przedsiębiorstw finansowych i ubezpieczeniowych.

Celem szkolenia Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli – ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przedmiotem tego kursu są relacje pomiędzy samorządem a całym sektorem ochrony zdrowia z jednej strony oraz z podległym mu świadczeniodawcą z drugiej. Program dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (starości, prezydenci, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym osobom, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.

Więcej informacji o poszczególnych szkoleniach można znaleźć TUTAJ, a o programie MBA w ochronie zdrowia TUTAJ. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań polecamy kontakt z Działem Rekrutacji CKP Uczelni Łazarskiego, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.

Materiał sponsorowany

PDF

Zobacz także