Leszek Borkowski

Metformina a ciąża i potomstwo

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 11 kwietnia 2022, 09:32

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 11 kwietnia 2022, 09:32

Bezpieczeństwo jej stosowania w sytuacji planowanej ciąży było definiowane, iż w czasie ciąży nie należy stosować chlorowodorku metforminy. Cukrzycę należy wówczas leczyć insuliną, aby uzyskać stężenia glukozy we krwi jak najbliższe wartości prawidłowych i zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Fińska Agencja Rejestracji 15 marcu 2022 roku ujawniła na podstawie dużego badania bezpieczeństwa, że metformina może być uznana za bezpieczną w leczeniu kobiet w ciąży.

Nie znaleziono dowodów podnoszących ryzyko jej stosowania u przyszłych mam w stosunku do ich nienarodzonego potomstwa.

Jako punkt drugorzędowy uznano liczbę urodzin dzieci z niską masą ciała, którą obserwowano w kohorcie leczonych metforminą i nie leczonych w ogóle.

Inaczej wygląd sprawa z pozycji ojców chorych na cukrzyce typu 2 i leczonych metforminą.

W przeciwieństwie do badania u kobiet z cukrzycą, opublikowano duńsko-amerykańskie badanie w Annals of Internal Medicine gdzie stwierdzono, że mężczyźni, którzy: stosowanie metforminy rozpoczęli przed poczęciem dziecka mogą stwarzać 1,4X zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych wad wrodzonych u dzieci w porównaniu do potomstwa z grupy kontrolnej przyjmującej insulinę w monoterapii.

W badaniu 1 116 779 urodzeń w Danii w latach 1997-2016 naukowcy odkryli, że 5,2% dzieci mężczyzn, którzy brali metforminę miała wady wrodzone, szczególnie wady narządów płciowych u chłopców. W przypadku populacji nieleczonej wskaźnik wynosił 3,3%.

W obu ramionach badania matki nie miały tej sytuacji z powodu przyjmowania metforminy w cukrzycy.

Autorzy badania wskazali na kilka kluczowych ograniczeń do pełnej analizy danych, w tym brakujące informacje o dawkowaniu zgodność i ciężkość choroby.

Niemniej panowie uwaga, bo wasze choroby leczone różnymi produktami leczniczymi przed poczęciem progenitury były wielokrotnie przyczyną problemów u potomstwa co dowiedzione w różnych badaniach klinicznych.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ciąża / leszek borkowski / metformina
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31