Miesiąc na konsultacje map potrzeb zdrowotnych

Thinkstock/Getty Images
Rozpoczną się w najbliższy wtorek i potrwają do 15 grudnia – Ministerstwo Zdrowia podało termin i zakres konsultacji dotyczących powstania kolejnych map potrzeb zdrowotnych.
Medexpress 2016-11-11 18:00

Od 15 listopada do 15 grudnia br. Departament Analiz i Strategii będzie prowadzić spotkania z udziałem krajowych i wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia oraz z przedstawicielami wojewódzkich rad ds. potrzeb zdrowotnych, w celu skonsultowania wyników analiz, które stanowią podstawę tworzonych map potrzeb zdrowotnych – ogłosiło MZ.

Konsultacje będą dotyczyć trzydziestu grup schorzeń, które zostały zdefiniowane w projekcie systemowym „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania ze środowiskiem umożliwią wspólną weryfikację wniosków wynikających z analiz. Do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie ekspertów medycznych, które wynikają z ich codziennej praktyki klinicznej. Zgłaszane przez nich uwagi i wysuwane postulaty, są najbardziej aktualnym i ważnym z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia źródłem informacji. Uczestnicy spotkań ugruntują i usystematyzują wiedzę na temat sposobu rozumienia danych zawartych w mapach i zjawisk, które te dane przedstawiają. Dzięki temu unikniemy ewentualnych różnic interpretacyjnych – informuje resort.

Zaproszenie do konsultacji zostało przekazane do urzędów wojewódzkich oraz do konsultantów krajowych z prośbą o poinformowanie oraz zachęcenie do udziału konsultantów wojewódzkich z dziedzin zainteresowanych poszczególnymi grupami chorób. O jakie schorzenia chodzi? Podzielono je na dwie grupy:

Grupa A

 • choroby układu kostno-mięśniowego,
 • choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego),
 • układu nerwowego (pozostałe choroby),
 • choroby układu krążenia,
 • choroby układu oddechowego (przewlekłe),
 • choroby układu oddechowego (ostre),
 • choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego,
 • choroby dziecięce,
 • choroby psychiczne,
 • ciąża, poród połóg,
 • cukrzyca,
 • hematologia (nowotwory),
 • hematologia (pozostałe),
 • nowotwory niezłośliwe,
 • wady wrodzone.

Grupa B

 • choroby metaboliczne,
 • choroby oka i okolic,
 • choroby skóry,
 • choroby układu moczowo – płciowego (mężczyzn),
 • choroby układu moczowo – płciowego (kobiet),
 • choroby układu moczowo – płciowego (moczowy),
 • choroby układu trawiennego (wątroba i trzustka),
 • choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki),
 • choroby układu trawiennego (dolny odcinek),
 • choroby uszu i wyrostka sutkowatego,
 • choroby zakaźne (WZW),
 • choroby zakaźne (HIV),
 • choroby zakaźne (inne),
 • stomatologia,
 • urazy (złamania, zatrucia etc.).

Ministerstwo zakłada, że mapy potrzeb zdrowotnych dla każdego z 16 województw i jedna ogólnopolska mapa w obszarze lecznictwa zamkniętego, w zakresie 30 grup chorób, opracowane zostaną do końca grudnia 2016 roku. Następnie dokument będzie uzupełniany i osiągnie swój ostateczny kształt do końca 2017 roku, a ujęte w nim dane będą także zaktualizowane w 2018 roku.

Od 2017 roku do końca 2018 roku MZ będzie prowadziło działania upowszechniające opracowane modele oraz wykorzystanie Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w tym dostępnych w niej bazy wiedzy i publikacji. Przeprowadzonych zostanie 16 regionalnych konferencji skierowanych do dysponentów środków publicznych w systemie ochrony zdrowia, szpitali a także osób, które kształcą się lub podnoszą kwalifikacje na kierunkach związanych z kompetencjami kadr medycznych. Na potrzeby tworzenia map MZ zgromadzi wiedzę o wskaźnikach wykorzystywanych do oceny jakości świadczeń i efektywności ich udzielania w innych krajach, zapewni konsultacje z interesariuszami, a także ekspertami, w tym ekspertami zagranicznymi.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także