Minister Elżbieta Rafalska o ustawie dot. zawodu psychologa

Medexpress

Opublikowano 09 kwietnia 2019, 10:20

Zdj. Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 09 kwietnia 2019, 10:20

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.

W odpowiedzi na pismo RPP z 10 grudnia 2018 r. dotyczące regulacji zawodu psychologa minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace związane z przygotowaniem projektu, który będzie kompleksowo regulował wykonywanie tego zawodu i jednocześnie uchyli w całości niefunkcjonującą w praktyce ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Projekt w toku procedury legislacyjnej będzie przedstawiony do opiniowania i konsultacji publicznych.


Minister przypomina, że niezależnie od powyższego należy nadmienić, że obecnie w ponad 30 różnych aktach prawnych zostały określone dodatkowe kwalifikacje oraz wymagania, jakie powinien spełniać psycholog zajmujący się daną dziedziną działalności (między innymi psychologa klinicznego, psychologa transportu) oraz kwestie przeprowadzania badań psychologicznych (między innymi osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń; osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa; kandydatów do objęcia urzędu sędziegoitp.).

Elżbieta Rafalska zwróciła się także do RPP o przekazanie informacji o liczbie skarg
dotyczących świadczenia usług psychologicznych w latach 2006-2018, które wpłynęły do
Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: OZZP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psycholog / rzecznik praw pacjenta / Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów / Elżbieta Raflaska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31