Minister powołał zespół ds. opracowania praw i obowiązków pacjentów. Kto w Zespole?

Źródło: MZ
Medexpress 2018-10-30 09:13

W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”;
2) Wiceprzewodniczący – Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej;
3) Wiceprzewodniczący – Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich;
4) członkowie:
a) Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
b) Szymon Chrostowski, Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”,
c) Piotr Dąbrowiecki, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,
d) Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
e) Andrzej Nawrocki, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
f) Ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
g) Bartosz Poliński, Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych,
h) Tomasz Połeć, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
i) Artur Sandauer, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere,
j) Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
k) Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
l) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
m) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,
n) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
o) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
p) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
q) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,
r) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także