Minister zdrowia ogłasza konkurs na prezesa NFZ

Medexpress

Opublikowano 23 wrzesnia 2019, 17:04

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 23 wrzesnia 2019, 17:04

Minister zdrowia ogłosił nabór na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa to m.in.:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
• kompetencje kierownicze;
• co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
• wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.
Do zadań wykonywanych na tym stanowisku należy m.in.:
• prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;
• efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu, w tym gospodarowanie rezerwą ogólną, o której mowa w art. 118 ust. 5 ustawy;
• opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz
• realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu;
• nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich Funduszu; podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w ustawie o refundacji;
• monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji, oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji;
Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 października 2019 r.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Ministerstwo Zdrowia / prezes NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28