Minister zdrowia powołał Zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy

Medexpress

Opublikowano 11 marca 2022, 07:34

Medexpress

Opublikowano 11 marca 2022, 07:34

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz atanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Zespołu;

2) Zastępca przewodniczącego – Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia;

3) Członkowie:

a) Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny,

b) Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie,

c) Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,

d) Małgorzata Lorek – dyrektor Narodowego Centrum Krwi,

e) Arkadiusz Kosowski – dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) Joanna Adasik – dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

g) Wojciech Czwakiel – dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,

h) Katarzyna Drążek-Laskowska – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,

i) Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

j) Damian Jakubik – dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

k) Dariusz Poznański – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

l) Agata Śmiglewska – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii,

m) Łukasz Szmulski – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

n) Piotr Węcławik – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

o) Małgorzata Zadorożna – dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

Zadaniem Zespołu jest wspieranie ministra zdrowia w realizacji jego zadań, w szczególności przez:

1) bieżącą analizę i ocenę potrzeb oraz możliwości w zakresie udzielania pomocy medycznej w związku z kryzysem w Ukrainie;

2) monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

3) przegląd działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w obszarze ochrony zdrowia w związku z kryzysem w Ukrainie;

4) wymianę informacji z podmiotami leczniczymi, ich podmiotami tworzącymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organami administracji państwowej w zakresie działań związanych z kryzysem w Ukrainie.

Zarządzenie: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ukraina / pomoc uchodźcom
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30