Minister zdrowia powołał Zespół ds. opracowywania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2019, 15:54

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2019, 15:54

W skład Zespołu wchodzą m.in.:

  • przewodniczący – Maria Kózka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  • zastępca przewodniczącego – Grażyna Iwanowicz-Palus – członek Rady Naukowej przy ministrze zdrowia,
  • Beata Guzak – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Beata Szlendak – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Leokadia Jędrzejewska – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
  • Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Halina Kalandyk – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Katarzyna Tymińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Grażyna Wójcik – prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Do zadań Zespołu należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Podstawą prawną działania Zespołu jest dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” przez Zespół powołany na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz. U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / kształcenie podyplomowe / pielęgniarki i położne / zarządzenie ministra zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28