Minister zdrowia powołuje kolejny zespół. Eksperci zajmą się opieką zdrowotną seniorów

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 08:18

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 08:18

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie Zespołu:

a) dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

c) dwóch przedstawicieli Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,

d) dwóch przedstawicieli Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,

e) przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

g) konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii,

h) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

i) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

j) dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka – zastępca ordynatora ds. Medycznych Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,

k) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

l) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

m) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Do zadań Zespołu należy: przygotowanie dokumentu zawierającego rozwiązania i rekomendacje w zakresie poprawy opieki zdrowotnej dla osób starszych.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

senior
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30