Minister zdrowia powołuje Zespół ds. dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19

Medexpress

Opublikowano 20 listopada 2020, 08:26

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 20 listopada 2020, 08:26

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie planu dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 z wyszczególnieniem grup, do których szczepionka ta będzie dostarczana w poszczególnych etapach dystrybucji;
2) określenie kryteriów wyszczególnienia grup ryzyka, do których szczepionka przeciwko chorobie COVID-19 będzie dostarczana bezpośrednio po zakupie;
3) monitorowanie procesu realizacji szczepień na chorobę COVID-19 i dokonywanie korekt usprawniających działania wskazane w pkt 1 i 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Członkowie:
a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z polityką lekową,
b) przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia:
᠆ przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
᠆ przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
d) przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,
e) przedstawiciel Dyrektora Centrum e-Zdrowia,
f) przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
g) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
j) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
k) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
l) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
m) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66 oraz z 2020 r. poz. 5).

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / koronawirus / szczepionki na covid
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31