Minister zdrowia reaktywuje Zespół Trójstronny do Spraw Ochrony Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2018, 07:37

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 29 marca 2018, 07:37


Ministerstwo Zdrowia proponuje zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w odpowiedzi na wnioski kierowane w tej sprawie m.in. ze strony NSZZ „Solidarność”.

Partnerzy społeczni otrzymali 28 marca prośbę o przedstawienie propozycji tematów, które powinny zostać omówione w drugim kwartale 2018 roku.

Zebrane do 6 kwietnia propozycje zagadnień zostaną następnie udostępnione wszystkim członkom Zespołu. Posiedzenie mogłoby się odbyć w drugiej połowie kwietnia.

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy MZ) działa od lutego 2005 r., jest wynikiem uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Zdrowia, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów pracowników i pracodawców, w zakresie obszaru obejmującego ochronę zdrowia.

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minnister zdrowia / zespół trójstronny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28