Minister zdrowia: wyeliminowanie nielegalnego wywozu leków za granicę priorytetem

Fot. MedExpress TV
Rocznie z Polski wyjeżdżają leki o wartości 1,5–2 mld zł. Obecnie zagrożonych jest blisko 200 preparatów.
Medexpress 2018-01-30 18:54

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej podsumowali spotkanie z ministrem zdrowia. NRA reprezentowali prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz wiceprezes Michał Byliniak. Dyskusja dotyczyła m.in. roli farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia, a więc projektu ustawy o zawodzie oraz pilotażu opieki farmaceutycznej. Poruszono również kwestię nielegalnego wywozu leków za granicę.

Minister zdrowia podtrzymał chęć kontynuowania prac, które odbywają się w ramach resortowych zespołów ds. pilotażu opieki farmaceutycznej, jak również ustawy o zawodzie. Oba akty prawne powinny zostać wprowadzone jak najszybciej i stać się fundamentem pracy każdego farmaceuty. Obie strony zgodnie zadeklarowały, że efektem przyjętych regulacji powinno być jasne i czytelne określenie zadań stojących przed farmaceutami, a także stworzenie ram prawnych do świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez aptekarzy.

Łukasz Szumowski podkreślił, że niezmiernie istotną kwestią jest ograniczenie nielegalnego wywozu leków za granicę, którym obecnie zagrożonych jest blisko 200 preparatów (według różnych szacunków, rocznie z Polski wyjeżdżają leki o wartości 1,5–2 mld zł). Minister zapewnił, że jednym z priorytetów są prace zmierzające do wyeliminowania tego nielegalnego procederu, a także zapewnienie pełnej dostępności leków w aptekach.

– Rozmawialiśmy z panem ministrem o tej kwestii, zadeklarowaliśmy pomoc i współpracę w opracowaniu rozwiązań i mechanizmów, które ograniczą to niekorzystne, zagrażające zdrowiu i życiu wielu pacjentów, zjawisko – powiedziała po spotkaniu prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Minister zdrowia zapewnił, że docenia rolę i potencjał polskich farmaceutów, czyli grupy 30 tys. wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem, którzy dziennie udzielają pacjentom blisko 2 mln porad.

Źródło: NIA

PDF

Zobacz także