Minister zdrowia zabrał głos w sprawie znieczuleń przy porodach

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2017, 09:36

porod Fot. Thinkstock
Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2017, 09:36

W odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że szpitale sukcesywnie wdrażają metody i procedury postępowania w łagodzeniu bólu porodowego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U., poz. 1997). Z przeprowadzonej przez Ministerstwo ankiety wynika, że spośród 296 szpitali, 91 proc. ankietowanych podmiotów leczniczych, na swoich oddziałach położniczo-ginekologicznych, ma opracowany w formie pisemnej i zaakceptowany przez personel medyczny tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Problemem jest jednak brak anestezjologów. Minister Zdrowia wskazał w tym zakresie, że liczba anestezjologów sukcesywnie, z roku na rok rośnie. Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską wynika, że na dzień 30 kwietnia 2017 r. liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wynosiła 7 176, z czego 6 664 lekarzy specjalistów wykonywało zawód. Dla porównania, liczba lekarzy specjalistów w ww. dziedzinie wykonujących zawód w poprzednich latach wynosiła, na dzień 31 grudnia, odpowiednio: w 2016 r. – 5307 osób, w 2015 r. – 5198 osób, w 2014 r. – 4990 osób, w 2013 r. – 4822 osób, w 2012 r. – 4654 osób.

Minister podkreślił też, że obecnie trwają prace ministerialnego Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Założeniem projektowanej regulacji jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentek i ich dzieci.

Źródło: RPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RPO / porody / znieczulenie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31