Ministerialny zespół zajmie się strategią rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2022, 09:25

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2022, 09:25

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej.
W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) pełnomocnik ministra zdrowia do spraw opieki paliatywnej,

b) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,

c) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

d) rzecznik pacjentów objętych opieką paliatywną powołany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,

e) dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,

f) jeden przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej,

g) jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,

h) jeden przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,

i) jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,

j) jeden przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,

k) jeden przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

l) jeden przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

m) dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej;

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

opieka hospicyjna / opieka paliatywna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28