Ministerstwo odeśle farmaceutów do książek

Fot. Thinkstock
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Jakich zmian mogą się spodziewać aptekarze?
Paweł Grzybowski 2017-07-07 12:31

Zgodnie z obowiązującą ustawą, farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Ministerstwo zauważyło, iż istnieje potrzeba realizacji ustawowego obowiązku poprzez określenie w drodze rozporządzenia, ramowego programu ciągłych szkoleń, oraz zakresu oraz form zdobywania wiedzy teoretycznej.

Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane będą w pięcioletnich okresach edukacyjnych w różnych formach. Za zrealizowanie każdej z form szkoleń przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w tym okresie co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony przez okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Organem potwierdzającym uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych przez farmaceutę będzie okręgowa izba aptekarska. Służyć ma do tego karta ciągłego szkolenia, która z wymaganymi wpisami stanowi podstawę zaliczenia przez farmaceutów ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Projektowane przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego farmaceutów, zgodnie z którymi kształcenie to powinno być realizowane. Opłatę za jedną godzinę szkolenia ciągłego ma pobierać jednostka szkoląca w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto. Koszty uczestnictwa w ciągłych szkoleniach ponosić mają sami farmaceuci.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy, z uwagi, iż nałożony na farmaceutów obowiązek ciągłego szkolenia spowoduje aktualizację wiedzy i umiejętności oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych farmaceutów, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

PDF

Zobacz także