Ministerstwo Zdrowia chwali się sukcesami projektu Leki 75+

87346237
Thinkstock/GettyImages
Ile osób, które ukończyło 75 lat skorzystało z darmowych leków dla seniorów?
Alicja Dusza 2016-11-09 09:00

Prawie 900 tys. seniorów skorzystało we wrześniu z projektu Leki 75+. Taką informację przekazało Ministerstwo Zdrowia powołując się na dane NFZ. Podawana przez wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 listopada 2016 r. liczba 27 tysięcy dotyczyła liczby lekarzy, którzy wystawili recepty na bezpłatne leki dla seniorów 75+ we wrześniu (dokładnie jest to 26 627 lekarzy).

Natomiast liczba opakowań leków wydanych seniorom, którzy ukończyli 75 r.ż. we wrześniu wynosi 2 712 219 opakowań.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby po 75. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia wraz z listą leków refundowanych.

18 marca 2016 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji tańszych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska emerytów i rencistów, w których gospodarstwach domowych kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję. Dzięki niej chore osoby w podeszłym wieku uzyskają dostęp do leków, na które wiele z tych osób nie mogło sobie dotychczas pozwolić z przyczyn ekonomicznych.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także