Ministerstwo Zdrowia daje nadzieję na eradykację wirusa HCV

Medexpress

Opublikowano 03 stycznia 2019, 08:20

122514800 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 03 stycznia 2019, 08:20

8 października 2018 r. dziesięć organizacji pacjenckich wystąpiło do ministra zdrowia
o rozszerzenie badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ o badanie anty-HCV. Apel był związany z negocjacjami prowadzonymi wówczas przez resort z organizacjami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych. W swoim wniosku zwracali uwagę, że ograniczenie liczby pacjentów zakażonych wirusem HCV przyczyni się do znacznej redukcji groźnych dla zdrowia powikłań, w tym marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.
Resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazuje, że prezes AOTMiT
w swojej opinii pozytywnie ocenił zasadność włączenia badania anty-HCV do koszyka badań diagnostycznych w POZ w zdefiniowanych populacjach. Jest to zgodne z rekomendacjami krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Według prezesa Agencji w pierwszej kolejności należy zapewnić dostęp do badania:
• osobom, którym przetaczano krew przed 1992 r.;
• osobom, które używają lub używały w przeszłości dożylnych środków odurzających;
• osobom, które były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu;
• osobom, które przebywały w placówkach karnych;
• osobom, które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV;
• osobom, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym podwyższoną aktywność aminotransferaz;
• osobom, u których występuje podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.
Zgodnie z treścią rozporządzenia, lekarz będzie mógł jednak zlecić badanie każdemu choremu, kierując się aktualną wiedzą medyczną. Organizacje pacjentów, dziękując ministrowi zdrowia za wprowadzenie badania anty-HCV do projektu zmiany rozporządzenia, poprosiły o sprawne prowadzenie prac legislacyjnych. Deklarują również wsparcie resortu w działalności edukacyjnej, skierowanej do pacjentów oraz zawodów medycznych, potrzebnej do konsekwentnego ograniczenia liczby pacjentów zakażonych wirusem HCV w Polsce.
Lista organizacji wspierających (w kolejności alfabetycznej):
Forum HepatitisC.pl
Fundacja Gwiazda Nadziei
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby „Transplantacja OK!”
Fundacja Pokonaj Raka
Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver
Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym „SOS-WZW”
Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie”
Źródło: ALIVIA
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / hcv / Fundacja Alivia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30