Rak jelita grubego

Ministerstwo Zdrowia głuche na apele pacjentów i ekspertów?

Medexpress

Opublikowano 25 wrzesnia 2019, 19:55

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 25 wrzesnia 2019, 19:55

Rak jelita grubego rocznie zabija w Polsce ok. 12 tys. osób. Liczba ta ciągle rośnie. - Niestety, cały czas obserwujemy wzrost zachorowań, ale i zgonów. W roku 2025 może być to dwadzieścia tysięcy zachorowań. To niepokojący trend. Tym bardziej potrzeba kompleksowych działań w zakresie opieki jak i prewencji, leczenia chorych i rehabilitacji - mówi Beata Ambroziewicz z PKPO. Dodaje, że polskie statystyki przeżyć pięcioletnich są dużo niższe niż na Zachodzie, przynajmniej o 10 punktów procentowych.

- Trzeba poprawić przede wszystkim dostęp do leczenia w trzeciej i czwartej linii, zgodnie ze standardami europejskimi, bo to pacjentom pozwala na przeżycie dalszych lat, czyli umożliwienie sekwencyjnego leczenia w kolejnych liniach. Od 2017 roku program lekowy pozostał bez zmian. Liczymy, że po dwóch latach apeli środowisk pacjenckich wreszcie to leczenie będzie dostępne - mówi B. Ambroziewicz.

Polscy pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego czekają na decyzję Ministerstwa Zdrowia. Do resortu zdrowia trafiło już 16 petycji, apeli i listów organizacji pacjenckich z prośbą o udostępnienie osobom z zaawansowanym rakiem jelita grubego leczenia przedłużającego życie, zalecanego w III i IV linii. Dla tych pacjentów nie ma innej szansy na przedłużenie życia.

Wg prof. Jarosława Reguły, konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, najpilniejszą potrzebą „jest możliwość dalszych terapii, w trzeciej i dalszej linii leczenia, dlatego że rak jelita grubego dzięki postępowi w medycynie stał się chorobą przewlekłą”. - Z tą chorobą można żyć wiele lat. U część pacjentów po pierwszych dwóch leczeniach kończą się opcje terapeutyczne. I jest to bolesne zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy są jeszcze młodzi, aktywni zawodowo, w ogólnym stanie dobrym i dla nich nie ma opcji terapeutycznych. Na świecie w takiej sytuacji są refundowane opcje terapeutyczne, także w krajach z naszego regionu np. w Rumunii. W Polsce niestety nie. I to jest najpilniejsza potrzeba - podkreśla prof. Reguła.

W standardach i zaleceniach międzynarodowych towarzystw naukowych (ESMO, NCCN) rekomendowane są 2 leki w III i IV linii leczenia zaawansowanego, przerzutowego raka jelita grubego, które znacząco przedłużają życie chorych. Te leki (jeden lub obydwa) są refundowane w 26 krajach Europy, w tym w państwach o podobnym lub niższym od Polski poziomie zamożności, m.in. na Węgrzech, w Słowacji, a ostatnio w Rumunii i Bułgarii.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / rak jelita grubego / Jarosław Reguła / Beata Ambroziewicz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31