Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do spraw tworzenia rejestrów medycznych

Źródło: MZ
Kto znalazł się w składzie zespołu?
Alicja Dusza 2016-07-25 11:34

W skład zespołu weszli:

- Krzysztof Łanda - przewodniczący zespołu

- Marek Tombarkiewicz - zastępca przewodniczącego

- Katarzyna Głowala - drugi zastępca przewodniczącego

- Jakub Adamski - zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia

- Ewa Warmińska - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

- Anna Baran-Jankowska - naczelnik Wydziału Finansowania Jednostek i Świadczeń w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

- Anna Kania - specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia

- przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

- Barbara Walenciuk - dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym

- Maciej Miłkowski - zastępca prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia do spraw Finansowych

- Paweł Misiarz - przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

- Rafał Niżankowski - prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

- Zbigniew Kułaga - kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także