Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych

Medexpress

Opublikowano 29 grudnia 2017, 14:46

Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 29 grudnia 2017, 14:46

Mapy potrzeb zdrowotnych powstały zgodnie z postanowieniami dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.

Dokument jest dostępny pod tym adresem.

Czym są mapy potrzeb zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych wpływają na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnych przez wspomaganie procesów zarządczych w ochronie zdrowia.

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji, istotnych z punktu widzenia pacjenta. Mapy wspierają m.in. decyzje o:

- przeznaczeniu środków inwestycyjnych w ochronie zdrowia,

- zmianie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich finansowania ze środków publicznych, tak aby odpowiadały potrzebom zdrowotnym obywateli w poszczególnych regionach.

Jak powstały mapy

Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 150 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie poszczególnych grup chorób. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

Plany MZ na 2018 rok

W najbliższej perspektywie Ministerstwo Zdrowia planuje:

- opublikować Wnioski i Rekomendacje wynikające z danych i analiz przedstawionych w mapach – w pierwszym kwartale 2018 r.,

- znowelizować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, co pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenia płynące z publikacji dotychczasowych dokumentów – w pierwszej połowie 2018 r.,

- opublikować II edycję map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego (zawierających analizę oddziałów) – w maju 2018 r.,

- opracować wnioski i rekomendacje na podstawie map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego – w pierwszej połowie 2018 r.,

- udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map – w pierwszej połowie 2018 r.;

- zaktualizować dane we wszystkich mapach potrzeb zdrowotnych w ujęciu chorobowym – do końca 2018 r.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mapy potrzeb zdrowotnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31