Ministerstwo Zdrowia rozszerza wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej. Na liście m.in. opieka psychiatryczna

Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2021, 11:20

Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2021, 11:20

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM).
Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostanie o:
1) skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
2) skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / skierowanie ekektroniczne / e-skierowanie / opieka psychiatryczna

podobne

100 mln zł na psychiatrię

19 kwietnia 2018, 21:21

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31