Ministerstwo Zdrowia uspokaja pacjentów i komentuje burzę wokół użycia szczepionek

Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2018, 11:39

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2018, 11:39


Rozpowszechnianie tezy o śmiertelnym zagrożeniu wprowadza rodziców w błąd i wywołuje całkowicie nieuzasadniony niepokój.

- Pacjenci są bezpieczni i zostali zaszczepieni preparatami spełniającymi wszelkie wymogi Światowej Organizacji Zdrowia. Wierzymy w rozsądek mediów i dziennikarskie poczucie odpowiedzialności za słowo i edukację społeczeństwa – podkreśla Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Z powodu przerwy w dostawach energii elektrycznej część szczepionek nie była chwilowo przechowywana w należytej temperaturze. Zgodnie z procedurami świadczeniodawcy byli zobowiązani do zutylizowania tych preparatów, bez względu na to, że tak krótkie przerwanie łańcucha chłodniczego nie wpłynęło negatywnie na wartość produktu, a tym samym nie wpłynęło także negatywnie na zdrowie osób zaszczepionych. Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia przechowywanie szczepionek poza optymalnym zakresem temperatur – nawet przez kilkanaście dni – nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, a jedynie skraca do kilku miesięcy kilkuletni okres przydatności szczepionek do użycia gwarantowany przez producenta. W skali kraju sprawa dotyczy niewielkiej liczby preparatów.

Pragniemy zatem uspokoić rodziców i jednocześnie zaapelować do wszystkich osób zarządzających placówkami medycznymi o natychmiastowe reagowanie na sytuacje nieprawidłowości w obowiązkowych procedurach.

Zarówno wojewodowie jak i jednostki odpowiedzialne za kontrolę postępowały odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami. Reakcja Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewodów i Inspekcji Farmaceutycznej była natychmiastowa. Jeśli zachodziło podejrzenie co do postępowania niezgodnego z procedurami i prawem, wojewoda i inspektor sanitarny zgłosili te zdarzenia do prokuratury, która zbada sytuację. Minister Zdrowia jest w bieżącym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Wczoraj wiceminister Marcin Czech oraz Szefowie obu Inspektoratów wspólne omówili i zdementowali nieprawdziwe informacje w tej sprawie.

źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wadliwe szczepionki / Ministerstwo Zdrowia / Marcin Czech
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31