Konsultacje społeczne Ministerstwo Zdrowia zmieni rozporządzenie w sprawie wystawiania recept przez pielęgniarki i położne

pielęgniarka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
Alicja Dusza 2016-07-25 09:59

Przepisy dotyczące wypisywania recept przez pielęgniarki i położne będą zmienione ze względu na projekt 75+. Również pielęgniarki będą miały możliwość wypisywania recept pacjentom, którzy ukończyli 75 lat.

Rozporządzenie umożliwi ordynowanie przez uprawnione pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjentom, którzy ukończyli 75. rok życia. Leki te będą wypisywane wyłącznie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można składać przez dwa tygodnie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września br.

PDF

Zobacz także