RPP: Moim priorytetem jest stałe wzmacnianie bezpieczeństwa pacjentów

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-10-30 10:23

Stosunek pomiędzy wydanymi przez Rzecznika decyzjami, a liczbą zaskarżeń do sądów jasno wskazuje, że placówki medyczne uznają stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta i dostosowują się do jego decyzji. Z kolei prawidłowość zaskarżanych decyzji potwierdzają sądy administracyjne.

W latach 2017-2020 Rzecznik Praw Pacjenta wydał 242 decyzje administracyjne, w których ocenił czy dana placówka medyczna stosuje praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. 40 z tych decyzji zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych, z czego do chwili obecnej wyłącznie 1 decyzja została prawomocnie uchylona przez sąd.

Z roku na rok liczba wydawanych przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji wzrasta. W 2017 r. Rzecznik wydał 34 decyzje w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta, natomiast w 2020 do chwili obecnej - 103.

„Odkąd pod koniec 2017 r. objąłem stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta moim priorytetem jest stałe wzmacnianie bezpieczeństwa pacjentów. Wyrazem tego jest wzrastająca liczba naszych decyzji. Reagujemy wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo pacjenta jest zagrożone” – wskazał Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

W obszarze szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta pozostają zakażenia szpitalne, warunki, w których udzielane są pacjentom świadczenia zdrowotne, zabezpieczenie obsady personelu medycznego, opieka okołoporodowa, a także dostęp pacjentów do badań diagnostycznych. W przypadku tego ostatniego problemu Rzecznik Praw Pacjenta zakończył już większość postępowań, dotyczących obciążania lekarzy kosztami zlecanych pacjentom badań diagnostycznych, uznając, że taka organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez placówkę medyczną narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także