MZ: Dobra wiadomość dla lekarzy rodzinnych

Medexpress

Opublikowano 05 kwietnia 2016, 09:16

ThinkstockPhotos-86497674 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 05 kwietnia 2016, 09:16

Rezygnacja ze sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL oraz przekazywanie danych o badaniach raz na pół roku, a nie kwartalnie – to zmiany, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia. O wprowadzenie tych zmian zabiegało Porozumienie Zielonogórskie.

30 marca minister zdrowia podpisał znowelizowane rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 31 marca rozporządzenie zostało skierowane do publikacji; wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Wprowadzane zmiany to efekt ustaleń, uzgodnionych między szefem resortu a Porozumieniem Zielonogórskim podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 23 grudnia 2015 r. PZ postulowało zniesienie dodatkowych obowiązków biurokratycznych, nałożonych na lekarzy rodzinnych przez poprzedniego ministra zdrowia. Chodziło o obowiązek przekazywania danych o wykonanym badaniu diagnostycznym według numeru PESEL oraz o przekazywanie danych zbiorczych o wykonanych badaniach diagnostycznych co kwartał (podczas gdy wcześniej odbywało się to raz na pół roku). Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego takie obowiązki jedynie utrudniają pracę lekarzy rodzinnych, ograniczają czas poświęcany pacjentom, a jednocześnie niczemu nie służą. Porozumieniu Zielonogórskiemu udało się przekonać ministra do tych argumentów – błędy poprzednika zostają naprawione, co można przyjąć jako jeden z pierwszych kroków na rzecz odbiurokratyzowania pracy lekarzy.

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / NFZ / Federacja Porozumienie Zielonogórskie / sprawozdawczość / lekarze rodzinni / biurokracja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30