MZ: Jest projekt rozporządzenia dot. podwyżek

Medexpress

Opublikowano 15 lipca 2022, 07:24

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 15 lipca 2022, 07:24

Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania mechanizmu obniżania współczynników korygujących przez dostosowanie go do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1352), a także wydanej na podstawie tej ustawy przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana wprowadzona w §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), dookreśla, iż wskazane w nim współczynniki korygujące stosuje się do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ustalonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1104). Powyższe wiąże się z przyjętym w ww. rekomendacji mechanizmem przekazywania środków na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego poprzez wzrost wyceny poszczególnych świadczeń.
Zmiany wprowadzane w §16 ust. 4g i 4h mają na celu wyeliminowanie obecnych wątpliwości co do ich stosowania przez dookreślenie, iż zmniejszenie współczynnika korygującego, jest proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1–5 w tej umowie bez uwzględnienia wartości współczynników korygujących.
Dodawany przepis §16 ust. 4i załącznika do rozporządzenia pozwoli na rozwiązanie problemu wartości współczynników korygujących w umowach, które zostały w części rozwiązane bądź w części wygasły.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

współczynnik korygujący / wynagrodzenia minimalne / podwyzki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28