MZ: Nie jest prawdą, że w przyszłym roku będzie mniej środków z budżetu państwa na ochronę zdrowia

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress 2017-10-31 12:43

- Nie jest prawdą, że w przyszłym roku zaplanowano mniej środków z budżetu państwa na ochronę zdrowia niż w obecnym - wyjaśnia resort zdrowia w komunikacie.
Do nakładów z budżetu państwa wliczamy nie tylko wydatki z działu 851 – Ochrona zdrowia, lecz także wszystkie środki, którymi dysponuje minister zdrowia w innych działach, jak również:

  • rezerwy celowe przeznaczone na ochronę zdrowia,
  • środki ujęte w Funduszu Pracy przeznaczone na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
  • środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieubezpieczone, które są ujęte w działach innych niż ochrona zdrowia.

Uwzględniając wymienione środki, nakłady z budżetu państwa na ochronę zdrowia na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 13,5 mld zł, czyli o prawie 400 mln zł więcej niż w ustawie budżetowej na 2017 r.

Resort zdrowia wyjaśnia, że spadek wydatków w dziale ochrona zdrowia o 114 mln wynika tylko i wyłącznie z zaplanowania mniejszych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby nieubezpieczone, co wynika ze znacznego zmniejszenia bezrobocia. Środki na ten cel zostały zaplanowane w wysokości 988 mln zł, czyli o 164 mln zł mniej niż w roku obecnym.

Źródło: mz.gov.pl

PDF

Zobacz także