MZ: Nowe narzędzia w rękach lekarza POZ

Medexpress

Opublikowano 30 maja 2022, 09:19

Medexpress

Opublikowano 30 maja 2022, 09:19

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń (budżet powierzony).
Zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej rekomendował dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego, następujących badań diagnostycznych:
1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1) ferrytyna;
2) witamina B12;
3) kwas foliowy;
4) anty–CCP;
5) CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.);
6) przeciwciała anty-HCV.
2. Badania kału:
1) antygen H. pylori w kale.
3. Badania mikrobiologiczne:
1) Strep-test.
Oczekuje się, że dzięki wprowadzanym zmian lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) uzyskają możliwość podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobacter Pylori), jak również zyskają możliwość wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu do leczenia specjalistycznego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

badania / lekarz rodzinny / lekarz poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31