MZ: nowy wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Czy dotychczasowe dokumenty zachowają ważność?

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022, 12:03

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022, 12:03

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”, zwanego dalej „PWZDL”, stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Projektowane przepisy mają na celu przygotowanie nowego wzoru dokumentu PWZDL.

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej ma na celu określenie nowego wzoru PWZDL w postaci karty poliwęglanowej zabezpieczonej przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie. Podstawę wydania dokumentu będzie stanowiła uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stąd też w dokumencie zostaną zamieszczone dane dotyczące numeru i daty tej uchwały. W dokumencie PWZDL została także zawarta klauzula, iż jest on jedynym dokumentem, który potwierdza prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyklucza ona ewentualne wątpliwości w tym zakresie.

Wzór PWZDL, ma określony układ graficzny oraz kolorystykę i parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Ponadto, PWZDL spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) i posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy.

Dokumenty PWZDL wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagnosta laboratoryjny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31