MZ: Podpisano umowy o dofinansowanie na dialog społeczny w ochronie zdrowia

Źródło: MZ
Dofinansowanie dostaną trzy projekty.
Alicja Dusza 2016-10-12 11:10

W ramach naboru konkursowego pn. Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia ogłoszonego w kwietniu tego roku, wybrano trzy projekty. Wszystkie mają na celu wspieranie idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, między innymi poprzez wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Wyłonieni beneficjenci otrzymają łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych Programu Wiedza Edukacja i Rozwój.

Podpisano już wszystkie umowy z wymienionymi w infografice Beneficjentami. Przedsięwzięcia zakładają między innymi przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zachęcającej pacjentów do udziału w konsultacjach społecznych.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że podczas realizacji wszystkich projektów wyłonionych w naborze „Rozwój dialogu…” w proces konsultacji społecznych dotyczących działań podejmowanych przez administrację państwową w ochronie zdrowia, włączy się ponad 20 organizacji pozarządowych reprezentujące pacjentów. Efektem działań wybranych beneficjentów będzie dostarczenie rekomendacji poprawiających:

dialog publiczny w obszarze ochrony zdrowia,
funkcjonowanie programów profilaktycznych,
opiekę nad pacjentem onkologicznym

Biorąc pod uwagę, że na zdrowie społeczeństwa wpływają czynniki nie tylko środowiskowe, styl życia ale także system organizacji opieki zdrowotnej, rekomendacje będą służyły lepszemu dostosowaniu systemu opieki zdrowotnej do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także