MZ podsumowuje e-recepty: pandemia punktem zwrotnym

Fot. MedExpress TV
8 lipca 2020 roku minęło pół roku od wprowadzenia w Polsce obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. Lekarze wystawili już ponad 275 mln e-recept dla 25 mln pacjentów. Udział e-recepty wzrósł do 95% w maju, gdy w lutym tuż przed epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 było to 88%.
Medexpress 2020-07-09 09:03


Jak pokazują wyniki badania „Świadomość i postrzeganie Internetowego Konta Pacjenta” zrealizowanego w kwietniu 2020 przez firmę ARC Rynek i Opinia, Polacy znają e-receptę. Niemal wszyscy badani deklarują, że słyszeli o e-recepcie (93 proc.).

- Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Zdrowia i polskiego rządu. Pomimo początkowych obaw związanych z wprowadzeniem obowiązkowej e-recepty możemy dziś mówić o sukcesie - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. - Konsekwentnie realizowane działania wsparte pakietem zachęt finansowych i regulacji prawnych przyspieszyły proces informatyzacji i przyniosły oczekiwane rezultaty. Pandemia była punktem zwrotnym, który przyspieszył tempo ich wdrożenia i powszechność e-recepty.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wskazuje, że w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia obowiązku korzystania z elektronicznej recepty, jako nieliczni w Europie, dołączyliśmy do czołówki państw, takich jak Estonia, Dania czy Szwecja, w których wdrożenie e-recepty zakończyło się sukcesem, a poziom wystawianych e-recept nie spada poniżej 90 proc.

- Ten sukces, to zasługa całego środowiska, jego determinacji i wiary w powodzenie misji „cyfryzacja” - mówi J.Cieszyński. - Entuzjazm i życzliwość dla zmian ze strony pacjentów, lekarzy i farmaceutów spowodowały, że istotnie wzrosło grono zwolenników telemedycyny. W praktyce oznacza to, że najprawdopodobniej łatwiej będzie nam kontynuować wdrożenie zaplanowanych kolejnych e-usług, takich jak e-skierowanie, e-rejestracja i elektroniczna dokumentacja medyczna ― dodaje wiceminister.

Miesiąc, w którym wybuchła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce był okresem przełomowym. Dziś całe środowisko dostrzega korzyści płynące z cyfryzacji oraz zgodnie przyznaje, że e-recepta zdała egzamin i dzięki niej możliwe było załatwienie spraw związanych ze zdrowiem, całkowicie online bez konieczności wychodzenia z domu. W niecałe dwa miesiące od wdrożenia systemu, obowiązkowo w skali całego kraju, gwałtownie wzrosła liczba zarówno wystawionych jak i zrealizowanych e-recept oraz znacznie spadła liczba zrealizowanych recept papierowych. Liczba recept papierowych w marcu spadła o 47% w stosunku do stycznia, a w maju spadek ten wyniósł -78%.

Dzięki wprowadzeniu e-recepty ważnej 365 dni, pacjenci mogli również zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę kontaktów z przychodnią tylko w celu otrzymania e-recepty na kontynuację leczenia. W okresie od stycznia do czerwca br. 18 tysięcy lekarzy wystawiło ponad 4 mln e-recept na leki do stosowania w ciągu 360 dni kuracji. Z takiej możliwości skorzystało ponad 1 mln pacjentów.

W ostatnim półroczu pacjenci realizowali e-recepty średnio w ciągu 5 dni od wystawienia, tu również widoczna jest zmiana, w kolejnych miesiącach czas ten ulegał skróceniu. W styczniu było to ponad 7 dni, a w czerwcu już niecałe 2 dni.

Lekarze docenili e-recepty
Od 8 stycznia 2020 roku lekarze mają obowiązek wystawiać e-recepty, z pewnymi wyjątkami ściśle określonymi w ustawie, jak np. brak dostępu do internetu, czy w przypadku recepty pro familie czy pro auctore. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wyraźnie rośnie liczba lekarzy wystawiających e-recepty. Dziś takie dokumenty wystawia ok. 58 tys. lekarzy dziennie. We wszystkich grupach wiekowych nastąpił wzrost udziału lekarzy wystawiających e-recepty. Największy wzrost, o 22 punkty procentowe, od lutego, tuż przed epidemią, zaobserwowano wśród lekarzy do 30 roku życia. W czerwcu br. największy odsetek lekarzy wystawiał e-recepty w grupie wiekowej 41-50 lat (81 proc.).

Średnio codziennie w okresie od stycznia do czerwca lekarze wystawiali ok. 1,2 mln e-recept, choć były też dni rekordowe gdy np. w marcu, jednego dnia zostało wystawionych ponad 2 mln e-recept. Najwięcej e-recept wystawia się w godz. 10-11.

W Polsce najwięcej e-recept wystawianych jest na leki na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz choroba wieńcowa (10,3%); nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca (8,1%); wysoki poziom cholesterolu (6,6%), czy preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy (5,5%).

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także