MZ powołało konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2021, 09:13

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2021, 09:13

Konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej został prof. dr hab. n. med. Wiesław, otolaryngolog, audiolog, foniatra z Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:
• medycyny,
• farmacji,
• innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.
Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:
• towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
• odpowiednie samorządy zawodów medycznych.
Zadania konsultantów krajowych
Konsultanci krajowi:
• inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
• prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
• doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
• opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
• opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

konsultanci krajowi / Otorynolaryngologia dziecięca / Wiesław Konopka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31