MZ powołuje Zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2

Medexpress

Opublikowano 11 maja 2021, 09:29

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 11 maja 2021, 09:29

Do zadań Zespołu należy:
1) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2;
2) prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia funkcjonowania molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19;
4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o pojawieniu się wariantów wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu lokalnym albo międzynarodowym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) proponowanie rozwiązań w zakresie działań przeciwepidemicznych w odpowiedzi na stwierdzenie
wariantów wirusa SARS-CoV-2 o charakterze lokalnym albo międzynarodowym, stwarzających potencjalne albo potwierdzone ryzyko dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Waldemar Kraska – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk – dyrektor w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego –
Państwowym Zakładzie Higieny,
b) dr hab. n. med. Rafał Gierczyński – zastępca dyrektora do spraw Bezpieczeństwa Epidemiologicznego
i Środowiskowego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
c) dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys – kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych
i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
d) Krzysztof Saczka – pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
e) Anna Baumann-Popczyk – dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
f) dr Michał Ilnicki – zastępca dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
g) płk Tadeusz Nierebiński – Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego,
h) płk Paweł Serafin – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie,
i) Dariusz Poznański – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
j) Agnieszka Tuderek-Kuleta – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
k) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło: Dz.U.MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

koronawirus / SARS-CoV-2 / Covid
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31